محل تبلیغات شما
پیانو می شُپَند یک شوپن به پشت یک پیانو؛  و ما نمی شنویم
و ما نمی شنویم
و ما نمی شنویم
و ما نمی شنویم
وما وَما    وَما    وَمانمی
شنویم     وَما    شنویم         وَما نمی
شنویم    نمی شنویم     وَیک شوپن به پشت یک نمی شنویم     که می شُپند
که می
وَ
وَ
وَما نمی شنویم مممم
به پشت یک     نومی شپند     شُوپن     نمی شپند     شو    وَپن     شوپن
نمی نمی نمی نمی نمی ش     می شپند      وَکه     که می شنویم   نمی شنوی ی ی ی مم

پ.ن:
شعر موسیقی» از کتاب خطاب به پروانه‌ها» رضا براهنی
سونات مهتاب از بتهوون نیمۀ دوم قطعه»
اجراش هم از @queen_of_rachmaninoff والنتینا لیسیتسیا»
#valentinalisitsa #ludwigvanbeethoven #moonlightsonata

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین وبلاگ ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
دعاهای منتخب و با فضیلت مفاتیح الجنان حمیدوو برگ بیدوو heart attack کرونا در شهر آموزش طراحی سایت کاشت مو | کاشت ابرو | کلینیک کاشت مو سیسمونی کارن پنل پارچه فلامنت تترون OFF